Bidra till svensk utgivning av "Ur djupet av våra hjärtan"

2
min read

Bidra till svensk utgivning av "Ur djupet av våra hjärtan"

tis, 02/04/2020 - 12:13
Posted in:
0 comments

Det katolska bokförlaget Catholica planerar att ge ut boken av påven emeritus Benedikt XVI och kardinal Robert Sarah i svensk översättning. Det finns nu tillfälle för alla att bidra till kostnaderna och så stödja utgivningen av denna värdefulla och viktiga bok i Sverige. Katolsk Horisont publicerar i detta sammanhang en artikel på temat  som kan läsas också på bokförlaget Catholicas hemsida. Ge gärna Ert bidrag till översättningen och utgivningen på svenska! Tack!

                                                                                                                       KH

De senaste åren har den Katolska kyrkan genomgått en stor kris, och inte minst för prästerna har det varit en svår tid. ”Sårade av alla skandaler, förvirrade av det ständiga ifrågasättandet av celibatet, frestas många präster att ge upp och överge allting.”

I denna bok ger kardinal Robert Sarah och påve emeritus Benedictus XVI (som bidragit med en artikel i boken) sina prästbröder och hela Kyrkan ett hoppets budskap. Utan omsvep tar de sig an de utmaningar som präster möter idag, inklusive svårigheter med celibatet. De pekar på nyckeln till en trogen och fruktbärande prästtjänst och till kyrklig förnyelse, nämligen en djupare omvändelse till Jesus Kristus. 

Om varför boken är skriven, kan man läsa i förordet: 

I kraft av biskopar bär vi omsorgen om alla kyrkorna. Med en stor längtan efter frid och enhet erbjuder vi därför till alla våra bröder biskopar, präster och lekmän i hela världen frukterna av våra utbyten. Vi gör det i en anda av kärlek till Kyrkans enhet. Om ideologin splittrar, så förenar sanningen hjärtana. Att utforska frälsningsläran kan bara ena Kyrkan kring sin gudomlige Mästare.Vi erbjuder således broderligt dessa reflexioner till Guds folk och, naturligtvis, i en anda av sonlig lydnad, till Påve Franciskus.Vi har särskilt tänkt på prästerna. Vårt prästerliga hjärta har velat styrka och uppmuntra dem.

Ur djupet av våra hjärtan är ett svar till dem som vill göra om prästämbetet, på ett sätt som bland annat föreslagits under Amazonas-synoden. Två goda och visa herdar förklarar den bibliska och andliga grunden för prästerskapet, celibatet och den sanna prästerliga tjänsten. Med utgångspunkt i Andra vatikankonciliet, framhåller de att det prästerliga celibatet är något mer än en kyrklig föreskrift. 

Benedictus XVI skriver: 

I och med att det äktenskapliga ståndet berör mannen i sin helhet samtidigt som Herrens tjänst likaledes kräver en fullständig gåva av mannen så verkar det inte vara möjligt att samtidigt förverkliga båda kallelserna.  

Kardinal Robert Sarah skriver: 

Det finns ett ontologiskt-sakramentalt band mellan prästämbetet och celibatet. Allt förminskande av detta band skulle vara ett ifrågasättande av konciliets läroämbete och av påvarna Paulus VI, Johannes Paulus II och Benedikt XVI. Jag bönfaller ödmjukt Påven Franciskus att definitivt skydda oss från en sådan eventualitet genom att lägga in sitt veto mot allt försvagande av lagen om prästcelibatet, om så än begränsat till en eller en annan region.

Vill du stödja en snabb utgivning av denna bok? 

Lämna ditt bidrag till:

Swish: 123-379 15 97

Bankgiro: 5110-6581

Märk inbetalningen: Bok 2020

 

Varje person som bidrar med 500 kronor eller mer kommer att få boken när den kommer ut. Eventuellt överskott kommer att gå till ett nytryck av kardinal Ratzingers ”Kallad till gemenskap”.

 

Inlägget kommer från sidan www.catholica.se

Direktlänk till inlägget klicka här

 

läs också En bok till försvar av det celibatära prästadömet

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
12/09/2023
Katolsk Horisont
27/08/2023