Breaking News

Kardinal Sarah kritiserar synodalvandringarna: Jesus har aldrig skapat ’biskopskonferenser eller lokalkyrkor’

Under ett besök i Nederländerna nyligen har kardinal Robert Sarah talat om det ”tysta avfallet” i Västvärlden och betonat att Kyrkan måste vara förenad under Kristi Ställföreträdare för att inte ägna sig åt självförstörelse.

Trosmanifest då och nu

Kardinal Müller släppte i början av februari ett manifest för tron. Detta togs emot av många som ”ytterligare en attack mot påven”. Men det Troskongregationens tidigare prefekt vill med sitt trosmanifest är att varna för kyrkans kanske allvarligaste problem, ”relativiseringen av tron” och för ”falska kompromisser” med världen i ett fåfängt hopp om att bli accepterad, till priset av att inte ”förkunna hela sanningen”. Müllers uppmaning om trohet går till biskopar och präster, i ett dramatiskt ögonblick av förvirring och desorientering.

Trons manifest av Kardinal Gerhard Müller

Inför den tilltagande förvirringen angående trosläran, har många biskopar, präster, religiösa och lekmän i katolska kyrkan efterfrågat att jag ska göra ett allmänt yttrande om uppenbarelsens sanning. Det är herdarnas alldeles egna uppgift att leda dem de blivit anförtrodda på frälsningens väg. Detta kan bara lyckas om de känner till denna väg och följer den själva. Apostelns ord tillämpas här: ”Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot” (1 Kor. 15:3).

Läran om det exklusivt manliga prästämbetet är definitiv, säger prefekten för Troskongregationen

Blivande kardinalen Luis Ladaria har sagt att kvinnlig prästvigning aldrig kan bli möjlig Att bara män kan prästvigas giltigt är en sanning som ingår i den katolska tron och som inte kommer att ändras och som inte kan ändras, har troskongregationsprefekten, blivande kardinal Luis Ladaria, sagt. ”Det är allvarligt oroande att finna att det finns röster som låter sig höras som i en del länder sår tvivel i denna doktrins definitiva natur,” sa blivande kardinalen enligt en artikel i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano.