Katekes Credo Kyrkan dopet nåden och uppståndelsen

Katekes Credo Kyrkan dopet nåden och uppståndelsen

Denna video vänder sig först och främst till de som förbereder sig för konfirmationen sakrament och är ett led i mina försök att hålla denna undervisning vid liv trots restriktioner i samhället. Men det jag går igenom kanske kan vara intressant även för andra. Jag går denna gång igenom den sista delen av den nicenska trosbekännelsen som handlar om kyrkan, dopet, förlåtelse och uppståndelse.

Diakon Conny Strömberg

Diakon Conny StrömbergConny Strömberg är gift, far till sex barn och ständig diakon i Heliga Familjens Församling, i Haninge, sedan 2019. Conny bor med sin familj i Tyresö, söder om Stockholm. Han arbetar även som biträdande rektor vid den katolska folkhögskolan, S:ta Birgitta, i Södertälje. Sedan tre år tillbaka leder han även bibelstudier för vuxna i församlingen i Haninge varannan vecka.

Conny har ett förflutet som medlem av Jehovas vittnen innan han, efter en tids undervisning, konverterade till Katolska kyrkan 2012 tillsammans med sin hustru.

Conny har även en YouTube-kanal där han, sedan pandemins start under 2020, varje vecka lägger upp enkelt inspelade korta filmer med tankar utifrån söndagens läsningar till den heliga mässan. På samma YouTube-kanal finns även inspelningar av församlingens bibelstudium från 2020. Under 2021 fortsätter inspelningen av nya studium, denna gång är temat evangeliet enligt Matteus. Är du nyfiken kan du besöka kanalen Diakon Conny på YouTube klicka här