S:t Johannes XIII, påve

Kortpredikan 11 oktober 2022, S. Johannes XXIII, påve

För idag sextio år sedan öppnade den helige påven Johannes XXIII det andra Vatikankonciliet. I sitt invigningstal antyder han de allvarliga frågor som mänsk­lig­­­heten brottas med. Han säger att frågorna är oförändrade trots att nästan tju­go århundraden har förflutit. ”Kristus Jesus är fort­farande mittpunkten i människornas historia och liv.” Så fortsätter han: ”Her­rens sanning be­står för evigt”.