Sankta Monica, Sankt Augustinus mor

Kortpredikan 27 augusti 2020, S. Monica, S. Augustinus mor

I inledningen till sitt förs­ta brev till korinthierna tackar Paulus för alla de gåvor Gud har berikat församlingen med. Också den heliga Monica tackar Gud när hon märker att hennes liv är på väg att fullbordas. Inte minst tackar hon för sin son Augustinus, att Gud hört hennes böner. Hon fick uppleva hans dop av den helige Am­bro­­si­us, som gjorde honom till en ka­tolsk kristen.

Kortpredikan 27 augusti 2019, S. Monica, S. Augustinus mor

På den heliga Monicas dag hör vi aposteln likna sin apostoliska verk­samhet vid en mors ömhet för sina barn. Paulus hade pryglats och för­öd­mjukats i Filippi. Såren kan inte ha hunnit läka när han kom till Thes­sa­lonike. Ändå ”uppträdde han lika kärleksfullt som en mor som sköter om sina barn”. I Jesu skarpa ve-rop finns också källan till en omsorg som kyrkan tagit till sig i moderlig omsorg om sina barn. Vi, kyrkans barn, mås­­te steg för steg lära oss måttfullhetens, den gyllene medel­vägen, mellan förrädis­ka ytterligheter.

Predikan på minnesdagen för den heliga Monica (331 – 387), 27 augusti 2019

Den heliga Monica är ett helgon för alla föräldrar som oroar sig för sina barns tro. I alla familjer finns det glädjeämnen och sorger. Det gäller förstås också Kyrkan i stort, eftersom hon är helig men hennes barn kan vara både helgon och demoner. Vad exakt det berodde på att ett av den heliga Monicas fyra barn, Augustinus, helt avvek från familjens kristna tradition är inte av så stort intresse som vad det berodde på att han, som sedan blev både biskop och kyrkolärare, omvände sig och blev döpt av den helige Ambrosius i Milano, långt från hemstaden Taghaste i nuvarande Tunisien.