Predikan på minnesdagen för den heliga Monica (331 – 387), 27 augusti 2019

Predikan på minnesdagen för den heliga Monica (331 – 387), 27 augusti 2019

1 Thess 2: 1 - 8; Matt 23: 23 - 26

Den heliga Monica är ett helgon för alla föräldrar som oroar sig för sina barns tro. I alla familjer finns det glädjeämnen och sorger. Det gäller förstås också Kyrkan i stort, eftersom hon är helig men hennes barn kan vara både helgon och demoner.  

Vad exakt det berodde på att ett av den heliga Monicas fyra barn, Augustinus, helt avvek från familjens kristna tradition är inte av så stort intresse som vad det berodde på att han, som sedan blev både biskop och kyrkolärare, omvände sig och blev döpt av den helige Ambrosius i Milano, långt från hemstaden Taghaste i nuvarande Tunisien.

Här finns något i den familjens historia som Kyrkan aldrig kan glömma att tacka Gud för. Monicas man Patricius var en bra man på många sätt, men i äktenskapet var han inte alltid trogen sin hustru. Hennes betydelse som helgon, som vi kan förstå det så här långt efteråt, är dels hennes val att förlåta sin man och vara beredd att älska honom igen, och hennes uthålliga bön om omvändelsens nåd för sonen Augustinus.

När hon i bedrövelsen över sonens liv i ungdomen bad biskopen att utöva något slags kristet inflytande över honom, lär han ha svarat henne: ”Låt honom vara och fortsätt be för honom. Det är omöjligt att en så många tårars son kan gå förlorad”.

Så tog han till slut emot dopet och blev en lysande kristen teolog som än idag är läst och diskuterad i kyrkan. Också hans far Patricius tog intryck av sonens omvändelse och tog till slut emot dopet han också – men först på dödsbädden.

Låt oss på den heliga Monicas minnesdag fatta beslutet att aldrig ge upp bönen för dem som ser ut att vandra mot helvetet i stället för mot himlen. Det är en sak att beundra Monica och hennes son Augustinus och dra nytta av deras förböner.

Men det är en annan sak, och kanske en viktigare sak, att ställa oss frågan varför vi har så lätt att glömma be för andra som vi fruktar är i andlig nöd. Biskopens ord till Monica som fruktade för sin sons frälsning är en bra påminnelse för oss alla: ” Det är omöjligt att en så många tårars son kan gå förlorad”.

Människor i dagens värld behöver våra förböner. Att inte be för dem är inte förenligt med det kristna kärleksbudet. Om det blir med tårar – tacka Gud. Amen.

                                                                                                         diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.