Sankt Erik, konung och martyr, Sveriges och Domkyrkans skyddspatron

Kortpredikan 18 maj 2020, S. Erik, Sveriges Skyddspatron

​​​​​​​Kristi Himmels­färds dag år 1160. Enligt traditionen stannade Erik kvar i mässan tills den var slut, trots att han fått besked om att fienden när­ma­­­­de sig. Han hann inte ordna sina trupper och stu­pade i striden. Han visste att mässan handlade om Jesu lid­ande, offer och seger. De tro­en­de förstod att hans död var ett martyrium. Denna övertygelse kunde ingen makt rå på. Hans reliker förblev i Uppsala domkyrka över re­for­mationen. De respekteras och vördas än idag. Samma kamp pågår i alla Kristi kropps lemmar, särskilt i mot­gång­en.

Kortpredikan 18 maj 2019, S. Erik, Sveriges Skyddspatron

Kristi Himmels­färds dag 1160. Enligt traditionen stannade Erik kvar i mässan tills den var slut, trots att han fått besked om att fienden när­made sig. Han hann inte ordna sina trupper och stu­pade i striden. Vi kan utgå från att han visste att mässan gjorde Jesu lid­ande och offer när­varande. Det beredde väg för att hans eget liv blev ett martyrium. De tro­en­de bekräftade det när de firade honom som mar­tyr. Den tron kunde Inte ens de mäktiga rå på. Hans reliker förblev i Uppsala domkyrka över re­for­mationen och respekteras och vördas än idag. - Helige Erik, bed för oss! Låt oss be för Sveri­ge!