Kortpredikan 18 maj 2019, S. Erik, Sveriges Skyddspatron

Kortpredikan 18 maj 2019, S. Erik, Sveriges Skyddspatron

Upp 21:2,22-27; Ps 101:1-2a,3-4,6-7; Luk 22:24-30

Kristi Himmels­färds dag 1160. Enligt traditionen stannade Erik kvar i mässan tills den var slut, trots att han fått besked om att fienden när­made sig. Han hann inte ordna sina trupper och stu­pade i striden. Vi kan utgå från att han visste att mässan gjorde Jesu lid­ande och offer när­varande.

Det beredde väg för att hans eget liv blev ett martyrium. De tro­en­de bekräftade det när de firade honom som mar­tyr. Den tron kunde Inte ens de mäktiga rå på. Hans reliker förblev i Uppsala domkyrka över re­for­mationen och respekteras och vördas än idag. -  Helige Erik, bed för oss! Låt oss be för Sveri­ge!

Jesus säger i evangeliet: "Ni är de som har stan­nat kvar hos mig under mina pröv­ningar." 

En märklig formulering. Jesu lär­jungar skall ju snart lämna ho­nom en­sam i Getsema­ne. El­ler talar han om att de senare skall nå martyriet? Talar han om senare martyrer?

Maria och Johannes vid korset stan­nade kvar hos Jesus i hans pröv­ningar. Det var deras ”vita” martyrium och det rymmer en hemlighet. De höll ut och anade, utan att förstå. De blev vittnen, martyr betyder ”vitt­ne”, och drogs in i Kristi eviga offer.

Enligt aposteln ”väd­jar han för oss” inför Fadern i varje situation. Att på­min­na sig den tron och hålla ut i prövningen betyder därför att "stan­na kvar” hos ho­nom - och själv få kraft.

Aposteln Paulus vittnar om den lilla men avgörande skillnaden: ”Ansatt men inte kringränd, rådvill men inte råd­­lös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad”.

En liten men avgörande skillnad. Hemligheten med tålamod och uthål­lighet, med att ”offer it up”. Att hålla ut ”för Jesu skull”, och upptäc­ka att det gör skillnad. Jesus är med i varje prövning. Om någon ”går bort” så är det människan.

Vi ”övar” det i den heliga eukaristin, där vi förenar våra pröv­ningar med Jesu li­dan­den och ser hur de förvandlas.

Må han om oss kunna säga: "Ni är de som har stannat kvar hos mig un­der mina pröv­ningar".

                                                                                   pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar