S. Johannes av Korset, präst och kyrkolärare

Kortpredikan 14 december 2022, S. Johannes av Korset, präst och kyrkolärare

”Jag är Herren, ingen annan finns.” Profeten Jesaja säger det – tre gånger i dagens avsnitt – och Jo­han­­nes av Korset be­kräftar det: ”Gud har sagt oss allt på en gång, i ett enda slag, i detta enda ord”. Katekesen citerar det. (art. 65) Att söka något annat eller något nytt är att kränka Gud. Johannes av Korset varnar för en andlighet som går förbi sanningsfrå­gan. Hoppet bygger på en tro som är sann.

Kortpredikan 14 december 2021, S. Johannes av Korset, präst och kyrkolärare

Profeten Sefanja visste att det som drabbat Nordriket också skul­le drab­ba Jerusalem. Han kallar henne en motsträvig och befläc­kad stad. Hon varken lyssnar till, lyder eller förtröstar på sin Her­re. Men mitt i folket finns en kvarleva, en rest, ”en fattig och ödmjuk ska­­ra”. De har lämnat lögnen bakom sig, den lögn som säger men inte gör. Denna kvarleva lever både i lyssnande, lydnad och förtröstan. Därför hål­ler de också ut.