S. Botvid, martyr

Kortpredikan 28 juli 2021, S. Botvid, martyr

Mose ansikte blev strålande när han talade med Gud. Guds här­lig­het avspeglas i hans ansikte. Det är inte svårt att förstå. Men varför hängde han en slöja för sitt ansikte när han slutat sitt tal till folket? Paulus förklarar det: ”Han dolde sitt ansikte för att israeliter­na in­te skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut”.