S. Botvid, martyr

Predikan 28 juli 2022, S. Botvid, martyr

Vår Herre liknar himmelriket vid en skatt som ligger gömd i en åker och som en köpman hittar och sedan köper hela åkern för skattens skull. Han liknar himmelriket också vid en handling, något man gör. Den som lägger ut nät i vattnet kan få mängder av fisk att sälja, äta och salta in och bevara. Men detta fiskafänge, säger han, är som domen vid tidens slut. Änglarna ska skilja de onda från de rättfärdiga.

Kortpredikan 28 juli 2022, S. Botvid, martyr

Profeten gör studiebesök hos kruk­­maka­ren. Profeten ser hur krukmakaren bearbetar leran på drejskivan. När det misslyc­kas börjar han om igen. Han gör ett nytt kärl, så som han vill ha det. ”Som leran är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand, ni av Israels hus.” Leran är inte helt passiv. Krukmakaren behöver lerans ”samarbe­te”. Människan måste låta sig formas.