Predikan 28 juli 2022, S. Botvid, martyr

Predikan 28 juli 2022, S. Botvid, martyr

Jer 18: 1-6; Ps 146: 2-6; Matt 13: 47-53

Vår Herre liknar himmelriket vid en skatt som ligger gömd i en åker och som en köpman hittar och sedan köper hela åkern för skattens skull.

Han liknar himmelriket också vid en handling, något man gör. Den som lägger ut nät i vattnet kan få mängder av fisk att sälja, äta och salta in och bevara. Men detta fiskafänge, säger han, är som domen vid tidens slut. Änglarna ska skilja de onda från de rättfärdiga.

Herren slutar med att säga att alla som blivit himmelrikets lärjungar ska använda sina gåvor på ett sådant sätt att änglarna skiljer ut dem som utvalda, därför att de bär frukt till Guds större ära.

Till de utvalda hör den helige Botvid. Han hörde till en välbärgad bondefamilj i Mellansverige på slutet av 1000-talet. På en handelsresa till det kristna England omvände han sig kristendomen och återvände hem. En tjänare från ett slaviskt land omvände han till den kristna tron och som tack för hans tjänande ville han hjälpa honom tillbaka till sitt hemland och hoppades komma först till Gotland och sedan vidare.

Men när de kom till en ö vid kusten överföll tjänaren Botvid och en vän till honom och dödade båda och försvann för alltid. Kropparna hittades av Botvids bror Björn som förde dem till Säby kyrka utanför vår tids Tranås. Därifrån fördes Botvids kropp av biskopar och präster till en kyrka söder om Stockholm som uppkallades efter honom men som nu kallas Botkyrka.

För 13 år sedan invigde biskop Anders en ny kyrka i Fittja inte långt från Botkyrka och några år senare återupprättades S:t Botvids katolska församling av biskopen. De präster som nu tjänstgör där kommer från den slaviska kulturen och katolsk tradition. Botvids orättfärdige tjänare, som bragte honom om livet, har alltså i vår tid fått rättfärdiga tjänare från samma slaviska bakgrund.

Dagens helgon är exempel på Herrens liknelser om den gömda skatten i åkern och människofiskandet för Himmelrikets skull. Ingenting kan gå förlorat i Guds outrannsakliga planer. Gud har alltid sista ordet och människorna måste, som Botvid är exempel på, alltid anpassa sig till Försynens skickelser.

Botvid var en helig lekman som visade stor ödmjukhet i svåra stunder. Han blev i sitt liv en himmelrikets lärjunge och vi får vörda honom som ett äkta, tidigt helgon i svensk katolsk historia.

                                                                                                          diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.