Kortpredikan 28 juli 2021, S. Botvid, martyr

Kortpredikan 28 juli 2021, S. Botvid, martyr

2 Mos 34: 29-35; Ps 99: 5-7, 9; Matt 13: 44-46

Mose ansikte blev strålande när han talade med Gud. Guds här­lig­het avspeglas i hans ansikte. Det är inte svårt att förstå. 

Men varför hängde han en slöja för sitt ansikte när han slutat sitt tal till folket?

Paulus förklarar det: ”Han dolde sitt ansikte för att israeliter­na in­te skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut”. (2 Kor 3:13)

Det är den härligheten Jesus talar om i liknelserna om skatten i åkern och den dyrbara pärlan.

Trots den starka strålglansen – den fick israeliterna att dra sig till­baka i förskräckelse – var den ändå ingenting i jämförelse med den som skulle komma med det nya förbundet. ”Om det som för­svinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består”.

Samma härlighet skymtar fram i den helige Botvids martyrium.

Aposteln skriver: ”Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Her­rens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer Herren, Anden.” (2 Kor 3:18)  

Tron ser denna härlighet i den heliga eukaristin.

De som skymtat den härligheten säljer allt de äger för att få del av den.

                                                                                                         pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar