Kyndelsmässodagen, Herrens Frambärande i Templet

Predikan på Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet 2022

Starkare än mörkret. Det ljus vi bar i våra händer vid gudstjänstens början, ett ljus med en flämtande låga, är starkare än mörkret. Det kan blåsas ut av ett vindkast, men tänds på nytt. Liksom barnet i Symeons famn var hotat från början och slutade på ett kors, men visade sig vara starkare än döden. Till det yttre såg man ingen skillnad mellan detta barn och andra barn. Men den gamle Symeon och Hanna såg något mera.

Predikan på Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet 2022

I februari blir dagarna redan betydligt längre. Solen lyser längre och längre under dagarna och detta gör oss glada, eller hur?  Solljuset är ett synligt tecken på något annat ljus. Idag firar vi att Jesus, världens ljus, var buren av Maria och Joseph in i Jerusalems tempel. Jesu närvaro fyllde den gamle Symeon av fröjd. Han uttryckte sin glädje: ”Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel.” Den till åren komne Symeon som bad i Templet symboliserar det föråldrade Gudsfolket. Symeon och Hanna representerar hela Israel som kommer sin Frälsare till mötes. I dag firar vi, med ljus i händerna, att...

Predikan på Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet 2022

Att göra det Jesus gör hela tiden är enda vägen till lycka. Kära systrar och bröder i Kristus, För antikens judiskt troende var templet i Jerusalem världens viktigaste plats. Ett slags mikrokosmos med Herren boende i dess mitt, där människan upprättades och styrktes i tjänsten för hans vilja. Templets liturgi uttryckte visionen och hoppet om att Israels folk, genom att ha utvalts av Gud, skulle bära Guds ljus till alla världens folk, så att Gud slutligen kunde samla mänskligheten, skingrad av synd och splittring, i ett evigt rike av fred och rättvisa, med början i den här skapelsen och en dag fullkomnad i en ny.

Predikan på Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet 2022

Vi firar idag Herrens frambärande i templet, Kyndelsmässosöndagen. Det är alldeles i början av den heliga familjens liv. Vi får i tro tänka tillbaka på det Gud uppenbarat för oss i den stora berättelsen om Guds människoblivande. Hur har jungfru Maria upplevt ängeln Gabriels bebådelse som utvald människa utan att i något avseende blivit vidrörd av synden? ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig” (Luk 1:28). Har hon upplevt det som en bekräftelse av tron på Messias’ ankomst till det utvalda folket, den tro hon fått genom profeterna som lästes i synagogorna?

Predikan på Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet 2021

Ikon för synskadade. Lukas berättelse om barnet i Symeons famn är en ikon, målad med varma färger. Bredvid Symeon målar Lukas bilden av Hanna, som berättar om bar­net för al­la som väntar på Jerusalems befrielse. Bil­dens bakgrund och miljö är tem­p­let, dit Josef och Maria har kommit för att frambära sitt offer. Syme­on och Hanna representerar hela Israels folk, utvalt av Gud för att föda och ta emot Mes­sias, som kommer till sitt tem­pel en­ligt profeten. Han kommer för att möta sitt folk. Festen har i traditionen helt enkelt kallats ”mö­tet”.

Predikan på Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet 2021

Vi firar Kyndelsmässodagen! Jungfru Marias kyrkogångsdag. 40 dagar efter Jesu födelse bär Guds och Kyrkans Moder Maria fram sin son i templet. Festens namn har med det latinska ordet ”candela”, ”ljus” att göra. Och tänk också på det engelska ordet ”candle”. I dag firar vi att Gud uppfyllde den långa väntan, som vi hörde om i Malakis ord, och äntligen kom till sitt hus, templet i Jerusalem.

Predikan på Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet 2021

Om vi inte vill missionera för vår tro behöver vi be om mer kärlek. Kära systrar och bröder i Kristus, För antikens judendom var Jerusalems tempel den viktigaste platsen i hela det skapade kosmos. Där skedde mötet mellan människa och Gud för att människan, genom offer, att ge av något värdefullt levande som representerar henne som skapad varelse, skulle försonas med Gud, genom offerhandlingens uttryck för den egna goda viljan, och återupprättas i tjänsten för Guds vilja. Templets liturgi uttryckte hoppet om att Israels folk, försonat med Gud, skulle bära Guds ljus till hela världen.