Kristi Kropps och Blods Högtid - årgång B

Predikan Kristi Kropps och Blods Högtid 2021

Det nya och eviga förbundets offer. Kristi kropps och blods högtid lyfter fram pärlan i kyrkans skattkammare. Den heliga euka­ristin är källan och höjdpunkten i kyrkans liv. Ingen kan tillräckligt beskriva sötman i detta sakra­ments”, säger Tho­mas av Aquino. Av pedagogiska skäl väljer vi att samla sakramen­tets outtömliga rikedom un­der ett tema det nya och eviga för­bun­dets offer. När eukaristin instiftades vid Jesu sista måltid med sina lärjungar hör vi att det inte bara är en måltid. Jesus sade inte bara: ”tag och ät, detta är min kropp, tag och drick, detta är mitt blod”. Enligt den äldsta källan sade han: ”Detta är min kropp som offras för er”. Om vi­net sade han: ”Detta är mitt blod, förbunds­blodet, som blir utgjutet för många”.

Predikan Kristi Kropps och Blods Högtid 2021

Var ett offer! Kära systrar och bröder i Kristus, I centrum för dagens högtid står den Heliga Eukaristin, som Andra Vatikankonciliet, det världsvida kyrkomötet på 1960-talet, kallar ”det kristna livets källa och höjdpunkt”. Det ser vi, när vi förstår Eukaristin både som en måltid och ett offer, och hur de båda aspekterna hänger ihop. ”Offer” är ett ord som inte låter så bra i vår kultur som ständigt understryker att man ska ”ta för sig”. Men den gudomliga kärlek och det gudomliga liv som Eukaristin bär till världen, börjar och slutar med Jesus offer.

Predikan Kristi Kropps och Blods Högtid 2021

”Jag lyfter räddningens bägare och åkallar Herren.” Påskmåltiden på Jesu tid firades bl a med att lyfta fyra symboliska bägare. Var och en av dem hade en rik andlig symbolik. Vid påskmåltidens början den 14 Nisan lyfte familjens överhuvud den bägare som kallades för helgelsens bägare. Påsknatten började. Den andra bägaren symboliserade Judarnas bittra lidande i Egypten, samt alla plågor och de under som Gud gjorde för att befria det utlovade folket ur slaveriet. Efter att man hade ätit påskalammet, vilket var huvudmåltiden, lyftes den tredje bägaren. Välsignelsens, Räddningens bägare. Det var alltså vid detta tillfälle som Jesus instiftade Eukaristin.

Predikan Kristi Kropps och Blods Högtid 2018

Även om jag har blicken riktad mot henne som idag skall gå till sin första kommunion, så innefattas alla i detta tilltal ’älskade Guds barn’. Den heliga eukaristin bekräftar det i handling. En första kommunion påminner oss andra om det. Varje mässa skall vara som om det vore den första. I denna predikan upprepar jag vad vi som förberedelse talat om under de senaste lektionerna.

Kristi Kropps och Blods högtid 2018

Det är det högtidligaste en kristen människa får vara med om i sitt liv – att få ta emot Herren Jesu Kristi kropp och blod. Här bland de unga i vår gemenskap har vi två som tillsammans med oss i fortsättningen får ta emot Herren, så som man gjort i Kyrkan i över 2000 år. Dessa unga har blivit en del i en lång och livgivande tradition som alltid skall erbjudas dem så länge de lever. Vi välkomnar dem särskilt till den eukaristiska gemenskapen. Låt oss i dag tacka dessa familjer som fört trons hemligheter vidare till sina barn. Må Gud välsigna dem särskilt! Och må Gud välsigna dem som i Guds goda tid också en gång ska få ta emot den första Heliga Kommunionen när de blivit lite äldre.

Predikan Kristi Kropps och Blods Högtid 2015

Kärt barn har många namn. Det gäller inte minst eukaristin. Det finns en litania till Jesus i det allraheligaste sakramentet som innehåller en lång rad namn: källa till all nåd, tröst för de bedrövade, tillflykt för syndarna, läkedom för de svaga – för att bara nämna några. Vårt förnuft kan inte fatta eukaristins hemlighet. Våra sinnen är tröga och våra tan­kar för små. Men en erfarenhet har vi alla gemensam, den egna bristen, svagheten och syn­den.

Predikan Kristi Kropps och Blods Högtid 2012

Vi har firat de stora kristna högtiderna från advent till pingst. Därmed har vi firat hela Jesu liv och gärning. När han lämnade sina lärjungar lämnade han inte en skriven rad efter sig. Däremot lämnade en måltid i arv, den måltid som instiftades dagen före hans lidande. Den måltiden blev den kristna församlingens kännetecken, den heliga eukaristin. Den unga kyrkan förstod att eukaristin var fortsättningen, en slags förlängning, av hans närvaro på jorden.