Juldagen - årgång C

Predikan Juldagen 2021

Vi har en frälsare och hans ljus är starkare än mörkret. Vi har en frälsare. Det var julnattens budskap. Evangelisten Lukas berättar hur äng­lar för­kunnade det för herdarna. Det bekräftades av profeter, apostlar och evangelister. Johan­nes, den fjärde evangelisten, talar ett helt annat språk än Lukas men budskapet är det­samma. Han kallar frälsaren för tillvarons ljus och säger: ”Lju­set lyser i mörkret, och mörk­ret har in­te övervun­nit det.”

Predikan Juldagen 2021

Juldagens läsningar inleds med en märklig bild: ”Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer…” Har Du någon gång funderat på vad detta kan innebära? Orden skrevs för länge sedan, ca 500 år före Jesu födelse. Vad kan vi veta om människors liv på denna tid?  Ja… Det judiska folket har då redan bott i exil långt från sitt hemland i några decennier. Folket är skingrat i den så kallade Babyloniska fångenskapen. I det hedniska och främmande landet Babylonien, som hade invaderat Judarnas hemland, förväntade man sig egentligen inte några glada eller goda nyheter.