Predikan Juldagen 2021

Predikan Juldagen 2021

Jes 52:7-10; Ps 98:1-6;  Heb 1:1-6;  Joh 1:1-18 (Joh 1:1-5,9-14)

Kära bröder och systrar!

Brist ut i jubel!

Juldagens läsningar inleds med en märklig bild: ”Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer…” Har Du någon gång funderat på vad detta kan innebära? Orden skrevs för länge sedan, ca 500 år före Jesu födelse. 

Vad kan vi veta om människors liv på denna tid? 

Ja… Det judiska folket har då redan bott i exil långt från sitt hemland i några decennier. Folket är skingrat i den så kallade Babyloniska fångenskapen.

I det hedniska och främmande landet Babylonien, som hade invaderat Judarnas hemland, förväntade man sig egentligen inte några glada eller goda nyheter.

I vårt land, i Sverige, som inte har haft krig på drygt 200 år, har vi svårt att föreställa oss sådana svåra omständigheter. Många av alla oss nya svenskar, har kanske lättare att förstå detta om folkens liv i krig, fångenskap och elände.

Min mormor, som under andra världskriget flydde med familjen, har berättat om sina upplevelser. Man blev väldigt känslig, spänd och orolig. Naturligtvis. När någon främmande person kom, visste man aldrig med vilket uppsåt den kommit. Vilket ärende den hade, kom den med hjälp eller med hot.

När någon närmade sig, särskilt under natten, blev man livrädd ibland. Man lyssnade noga efter varje ljud. Där låg dom – knäpptysta. Man var känslig för varje steg som hördes. Man kunde ana om det närmade sig någon soldat, någon tjuv eller tvärtom - någon vänlig. Ja, hörseln var verkligen på helspänn! 

Just i den första läsningen hörde vi om ”budbärarens steg”. Här berättar Jesaja om någon som kommer med glädjande nyheter! Budbäraren ”bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning”. Han ropar: ”Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner, Herren tröstar sitt folk och friköper Jerusalem!” 

Nu kan vi kanske bättre förstå judarna i exilen och Jesajabokens budskap i orden: ”Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer…” 

Men, vem är egentligen denne budbärare? 

Förklaringen hittar vi i den andra läsningen ur Paulus brev till Hebréerna: ”Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin Son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom Honom.” 

Guds budskap om frälsningen kommer från himmelen i varje tid. Men för att göra detta ännu mera tydligt, sände Gud till oss in i denna värld sin ende Son. Detta bekräftas och betonas starkt i dagens evangelium: ”Det sanna ljuset som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen.” 

I den högtidliga trosbekännelsen i Mässan uttrycker vi detsamma med orden: ”Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad.” 

Detta hänger ihop med Johannes evangelium som vi just har hört: ”Han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av Hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.”

Guds Son, Jesus Kristus född av den heliga jungfru Maria kom in i världen för att rädda oss från syndens fördärv och katastrof. Jesus själv är den budbäraren vilken Jesaja berättar om. Han kommer till oss alla med det glada budskapet om befrielse. Och befrielsen innebär frälsning genom syndernas förlåtelse! 

När vi nu firar Jesus, Herrens Födelse, gläder vi oss över att Herren har kommit in i vår värld att ge oss, och alla andra, frälsning genom syndernas förlåtelse. 

Budbäraren som kommer från himmelen är alltså inte vilken budbärare som helst. Att han kommer ”över bergen” betyder att han kommer från den osynliga världen, från himmelen. 

När vi tänker på människor, både för så längesedan som på Jesajas tid, på Jesu tid eller på mormors tid, så inser vi hur priviligierade vi är här i Sverige i dag. 

Sankt Paulus skriver om detta: ”Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin Son.”

Just nu under Jul ska vi uppskatta denna gåva. I dag på juldagen, och under hela jultiden, får vi glädja oss över att verkligen uppskatta denna stora gåva! Och under hela året förstås!

Jul, Kristi födelses liturgi, hjälper oss med detta, att uttrycka vår glädje och tacksamhet. Låt oss inte vara likgiltiga, låt oss akta oss för att göra samma fel som gjordes när Herren föddes: ”Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom.

”Vi vet att Herren, vår Frälsare, det lilla barnet, inte fick någon bekväm plats att födas i. Den helige Josef hade hittat en grotta, ett stall till Guds Moder Maria där Messias föddes in i världen. Tänk vilket stort tålamod! Hur kan vi visa Gud vår tacksamhet, vår glädje? 

Ja, i dagens evangelium fick vi ett klart och tydligt svar: ”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn.

De som tar emot Guds Son får rätten att bli Guds barn. Här talas det ju inte enbart om Herrens födelse! Jesu födelse innebär också vår egen andliga födelse. Lyft upp detta Jesus-barn och spegla din själ i det. Se vad Gud ger dig! Allt är nytt. Du kan börja om. Inget är för sent i ditt liv. 

Johannes förklarar våra två födelser så här: 

Den naturliga, biologiska födelsen beskrivs med de ”som har blivit födda av blod”, ”av kroppens vilja” och ”av någon mans vilja”. Evangelisten vittnar också om den övernaturliga, andliga födelsen som ger oss det eviga livet. Detta blir för dem som blir födda ”av Gud”. 

Evangelisten bekräftar sina ord av sin egen erfarenhet och vittnesbörd, av detta som han själv har sett, hört och upplevt medan han umgicks med Guds Son, som hans lärjunge: ”Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.” 

”Ordet blev kött och slog upp sitt tält ibland oss”, skriver Johannes ordagrant i vers 14. Gud var i Gamla Testamentet hos sitt folk i tälthelgedomen, i tabernaklet, under ökenvandringen. Den nya närvaron är Jesu kropp och blod i den heliga Mässan som vi snart skall få ta emot. 

Jul är en glädjefylld tid att be med tacksamhet och att höra Jesu steg när han kommer till oss: ”Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen, han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning.” 

Ingenting är någonsin för sent. Amen. 

Pater Rafał Zarzycki OFMConv