Herrens Bebådelse - Jungfru Marie Bebådelsedag

Herrens Bebådelse – Jungfru Marie Bebådelsedag 2016

Kära kristna, kära bröder och systrar i Kristus Jesus! Redan Jesaja profeterade om Herrens födelse genom en jungfru: ”Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel” (7:14). Hos Lukas uppenbaras Guds plan i verkligheten: ”Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus” (1:31). Dessa två bibliska utsagor för oss in i det mest centrala i vår kristna tro.