Heliga Trefaldighets Dag

Predikan Heliga Trefaldighetens Dag 2021

Alla religioner är inte vägar till Gud. + Kära bröder och systrar i Kristus, den heliga Treenigheten har det varit stridigheter om ända sedan kristendomens början. Det var ju just för att Jesus kallade sig för ”Guds son” som han blev korsfäst. Att Fadern var Gud rådde det enigheten om, men om också Sonen och den Helige Ande var gudomliga i samma bemärkelse som Gud Fadern diskuterades ihärdigt under de första århundradena efter Herrens födelse.

Predikan Heliga Trefaldighetens Dag 2021

+ I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. – Korstecknet är ett enkelt och viktigt tecken; ett tecken som hjälper oss att uttrycka och bekänna vår tro på Gud; en kort tyst bön som består av Guds namn och hjälper oss att sammanfatta den outsägliga Treenighetens hemlighet, ett mysterium av Gud den Treenige. Varje gång vi gör korstecknet uttalar vi Namnet över alla namn! Idag när vi firar den Heliga Trefaldighetens högtid har vi ett viktigt tillfälle att fördjupas i detta trosmysterium. Treenigheten. Ingenstans i Bibeln hittar man ordet Treenighet eller Trefaldighet...

Predikan, Heliga Trefaldighets Dag 2020

Så älskade Gud världen. Dagens högtid, Heliga Trefaldighets Dag, började firas av benediktiner för ca tusen år se­dan. Men vad vi firar har funnits i all evighet. Katekesen säger att mysteriet är otillgängligt för det mänskliga förnuftet. Vi skulle inte känna det om inte Gud själv hade uppenbarat det. Det handlar om vem Gud är i sig själv. Därför är valet av evangelium i förstone kanske förvånande. ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” Versen har kallats ”lilla bibeln”.

Predikan, Heliga Trefaldighets Dag 2020

Kära systrar och bröder i Kristus, Jämfört med Jul och Påsk kan Heliga Trefaldighets högtid verka ganska abstrakt. Men tänker vi efter lite är varje söndag faktiskt Heliga Trefaldighets dag. Inte bara för att vi börjar den Heliga mässan med korstecknet, utan för att Treenigheten sammanfattar allt vi förstår om Gud, skapelsen, oss själva och frälsningen. Katolska kyrkans katekes uttrycker det så att hela den kristna tron faktiskt vilar på Treenigheten.