Diakon Göran Fäldt. Predikan den 4 juni 2023. Heliga Trefaldighets Dag