Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 4 juni 2023. Att vara hemma hos Gud