Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 7 juni 2020. Treenigheten och vår evighet