Epifania - Herrens Uppenbarelse

Predikan på Herrens Uppenbarelses högtid 2019

Kära bröder och systrar i den heliga jultiden. Vi är alla förbundna med Jesus genom trons gåva. Tron får oss att utropa ”Jag vill se Gud”. Gud är vårt allt. Gud är vårt liv, Gud ger oss kärlekens Ande. I dag, på Herrens Uppenbarelses högtid, visar oss Paulus i brevet till folket i Efesos att vi inte är ensamma att leva med Gud och leva för Hans rike bland människor.

Predikan till morgonmässan till vigilien till Herrens Uppenbarelses högtid, Epifania 2017

Budskapet från Herren är alltså detta: ni skall älska varandra. Johannes fortsätter: det måste vara en kärlek i handling och sanning. Båda dessa ord är var för sig stora och ibland svåra områden som måste engagera vårt genom tron och sakramenten formade samvete. Handlingen först. Katolsk uppfattning säger: vi kan aldrig använda onda medel för att uppnå något gott. Vi kan tänka på konflikter av olika slag, eller makt över något, eller prioriteringar. Men principen är alltid på handlingarnas område denna: inga onda medel kan tillåtas ens för att uppnå något gott.