Epifania - Herrens Uppenbarelse

Predikan Trettondedag Jul, Epifania - Herrens Uppenbarelse 2022

Vi firar idag Epifania, en av de största kristna högtiderna under kyrkoåret. Det grekiska ordet epifania innebär uppenbarelse. Vi kristna tror på att Gud den osynlige har visat sig för världen. Guds uppenbarelses höjdpunkt får vi i Jesus Kristus, Guds enfödde Son. Jesus är Gud av Gud och ljus av ljus. Idag tackar vi för denna ofattbart stora gåva. Men… alla tror inte på Guds uppenbarelse. Flera människor tror inte alls på Gud.                

Predikan Trettondedag Jul, Epifania - Herrens Uppenbarelse 2022

”Du som led­de de vise män­nen, led också oss.” Evangeliet på Trettonde dag jul är älskat och mångbesjunget. ”Stjärnan från Betlehem le­der ej bort, men hem…”. Ur berät­telsen har det vuxit fram en flora av sånger och dikter, bilder och sedvänjor, som gett händel­sen en alltmer sago­liknande karaktär. De vise män­nen har blivit tre kungar, klädda i lysande kläder, ofta som representanter för alla de då kän­da kon­ti­nen­terna.

Predikan på Herrens Uppenbarelses högtid 2019

Kära bröder och systrar i den heliga jultiden. Vi är alla förbundna med Jesus genom trons gåva. Tron får oss att utropa ”Jag vill se Gud”. Gud är vårt allt. Gud är vårt liv, Gud ger oss kärlekens Ande. I dag, på Herrens Uppenbarelses högtid, visar oss Paulus i brevet till folket i Efesos att vi inte är ensamma att leva med Gud och leva för Hans rike bland människor.

Predikan till morgonmässan till vigilien till Herrens Uppenbarelses högtid, Epifania 2017

Budskapet från Herren är alltså detta: ni skall älska varandra. Johannes fortsätter: det måste vara en kärlek i handling och sanning. Båda dessa ord är var för sig stora och ibland svåra områden som måste engagera vårt genom tron och sakramenten formade samvete. Handlingen först. Katolsk uppfattning säger: vi kan aldrig använda onda medel för att uppnå något gott. Vi kan tänka på konflikter av olika slag, eller makt över något, eller prioriteringar. Men principen är alltid på handlingarnas område denna: inga onda medel kan tillåtas ens för att uppnå något gott.