Den Helige Aposteln Petrus Biskopsstol

Kortpredikan 22 februari 2022, Petrus Biskopsstol

Vi firar den dag då Petrus enligt traditionen intog sin stol som bis­kop i Rom. Världsliga härskare, goda eller onda, och deras riken har sin tid. Men de fal­­ler och ersätts av andra. Pet­­ri stol består, trots att många ovär­diga herdar har suttit på den. Petri ämbetes hemlig­het skym­tar fram. Nå­gon hål­ler sin hand över Petri stol.

Kortpredikan 22 februari 2021, Petrus Biskopsstol

Vi firar den dag då Petrus enligt traditionen intog sin stol som bis­kop i Rom. Härskare, diktatorer och deras välden har sin tid. Men de faller och går in i historiens dunkel. Pet­­ri stol består, trots att många ovärdiga har suttit på den. Petri ämbetes hemlighet skymtar fram. Någon måste hål­la sin hand över det. Diktatorer uppträder som ”herrar” över sina underlydande, ofta ”av vin­nings­­lystnad”.

Kortpredikan, Petrus Biskopsstol, 22 februari 2019

I denna mässa ber vi särskilt för Petri efterträdare, vår påve Franciskus, och representanter för kyrkans alla biskopar. Herdarna uppmanas av vaka över sin hjord, ”inte av tvång, utan självmant (=frivilligt), av hängivenhet.” De får fullmakt och uppmaning att leda hjorden. Men uppmaning­en är något mera än en order. Herren vädjar till deras frivilliga sam­­verkan. De uppmanas att ’mana sig själva’ (”självmant”).