5:e söndagen i Fastan - årgång A

Predikan 5 söndagen i fastan 2020

Dagens evangelium berättar om Jesus sista mirakel på väg till Jerusalem och sitt lidande, sin död och sin uppståndelse: hur han uppväcker sin vän Lasaros, som varit begravd i fyra dagar, från döden. Om Jesus mirakel bara vore symboler (för vad?) skulle de inte säga oss ngt mer existentiellt väsentligt än vad t ex seriebjörnen Bamse gör. Men just för att de har ägt rum har de betydelse i alla tider. Ur berättelsen om Lasaros vill jag nämna två särskilda betydelser som talar direkt till oss i allt som vi just nu upplever.

Predikan 5 söndagen i fastan 2020

Mitt i en orolig och plågad värld. Vi i klostret som får fira den heliga eukaristin är oförtjänt privilegierade. Men därmed ock­så ålagda en helig uppgift, att fira mässan ställföreträdande för dem som inte kan delta. I förrgår följde vi en syster till graven. En plats står tom. En grav är tillsluten. Idag hör vi hur Jesus med hög röst kallar Lasaros ur graven. Det låter som en annan värld, och Jesu röst hör för­vis­so till en annan värld, men hans röst ljuder in i den värld där vi känner igen oss. Evan­ge­­lis­ten Johan­nes berät­tar bå­de om förebrående frågor, om förtvivlad gråt och om nära vän­skap. Mitt i denna sörjan­de, oroliga och plågade värld ljuder Jesu Kristi röst.

Predikan 5 söndagen i Fastan 2017 i Nässjö

Abraham kallades av Gud att utvandra från sitt hemland och komma till ett nytt land som Herren Gud skulle visa honom och hans familj. Mose utvaldes av Herren Gud att leda Guds folk ut från slaveriet under Farao i Egypten. Under vandringen genom öknen i 40 år gav Herren Gud sitt folk bud att följa. Dessa bud skulle föräldrarna inpränta i sina barn så att de aldrig kunde glömma dem.