Predikan 5 söndagen i Fastan 2017 i Nässjö

Predikan 5 söndagen i Fastan 2017 i Nässjö

Abraham kallades av Gud att utvandra från sitt hemland och komma till ett nytt land som Herren Gud skulle visa honom och hans familj. Mose utvaldes av Herren Gud att leda Guds folk ut från slaveriet under Farao i Egypten. Under vandringen genom öknen i 40 år gav Herren Gud sitt folk bud att följa. Dessa bud skulle föräldrarna inpränta i sina barn så att de aldrig kunde glömma dem.

I dag ska vi en extra gång påminna oss om dessa Herrens bud som vi med tacksamhet ska följa. Att Herren Gud ger oss bud och föreskrifter ska vi förstå som Hans eviga och barmhärtiga omsorg om oss och hela sitt trogna folk.

I den sista tiden, den vi nu lever i, har Jesus kommit som vår Återlösare från synden och räddare undan den andliga döden som är syndens lön. Han har inte upphävt Mose bud för Han har själv gett dem tillsammans med Fadern och den Helige Ande. Han har fullkomnat buden genom sin egen undervisning och han har infört ett nytt och evigt förbund, inte bara med Abrahams folk, utan med hela mänskligheten.

Vad betyder buden för oss idag? Låt oss reflektera tillsammans: vilka är Herrens bud och hur kan vi tillämpa dem – alltså leva efter dem? Vi måste kunna buden utantill. Om vi glömmer dem måste vi lära oss igen. Alla barn ska kunna Herrens bud innan de tar emot den heliga kommunionen. Man måste kunna dem på det språk som talas i det land där man bor.

I Du skall inga andra gudar ha jämte mig

Det betyder: ingenting annat ska vara heligt för dig. Du ska först tjäna Gud – sedan andra och dig själv.

II Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn

Det betyder: när du uttalar Guds namn skall du göra det med inre vördnad och respekt.

III Tänk på vilodagen, så att du helgar den

Det betyder: du skall vila från andra förpliktelser och komma ihåg att Gud alltid skall vara din första kärlek. Hela denna dag skall vara för Herren. När du ber till Gud med tacksamhet denna dag, tillber du Herren på rätt sätt.

IV Hedra din fader och din moder

Det betyder: du skall alltid vara tacksam för att du kommit till världen och veta att föräldrarna är ditt ursprung. Men både du själv och föräldrarna har Gud som sitt ursprung. Därför bör du alltid visa dina föräldrar vördnad och tillgivenhet. När Gud befaller dig att hedra dina föräldrar, hedrar du också Gud. Tillgivenhet till föräldrarna betyder uppmärksam kärlek. Men vi ska också försöka leva så att föräldrarna blir glada och stolta över oss. Då är de hedrade. Att hålla buden är att vara uppmärksam på Gud        och tacka honom för hans faderliga kärlek.

V Du skall icke dräpa

Det betyder: varje mänskligt liv har rätt genom Gud att få leva. Du får aldrig medverka till att någon oskyldigs liv tas.

VI Du skall icke begå äktenskapsbrott

Det betyder: du skall vara trogen dina heliga löften. Bryter du ett äktenskap bryter du det värdefullaste inom dig själv. Du skadar dig själv allvarligt och andra lika allvarligt.

VII Du skall icke stjäla

Det betyder: det du behöver måste du arbeta för. Du får inte ta någon annans arbete för ditt.

VIII Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa

Det betyder: du skall inte skada en annan människa genom lögner och ogrundade påståenden om andra.

IX Du skall icke ha begärelse till din nästas hustru

Det betyder: kärleken mellan dig och din man eller mellan dig och din hustru utesluter alltid en tredje person i er äktenskapliga relation. Du skall alltid avvisa alla frestelser med bestämdhet, om de knackar på ditt hjärtas dörr. Du vet att människan är svag genom arvssynden och måste alltid vara på din vakt genom samvetsrannsakan.

X Du skall icke ha begärelse till din nästas hus och hem

Det betyder: du ska kunna se andras rikedomar utan avundsjuka i ditt hjärta. Du ska alltid kunna gratulera andra till deras framgång och du skall vara nöjd och tacksam med det du har, även om det är lite. Alla har rätt att äga det som de förtjänat med eget arbete. Du skall aldrig missunna någon något.

Vi kan läsa buden i Andra Moseboken. kapitel 20. Nästa gång ska vi lära oss Kyrkans fyra viktigaste bud. Nu upprepar vi tillsammans, föräldrar och barn, utom de allra minsta, och de som har särskilt handikapp, alla de tio budorden! Amen!

Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.