Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 26 mars 2023. Att vara andligt levande