4:e söndagen "under året" - årgång B

Predikan. 4 söndagen under året 2021

Kära bröder och systrar i Kristus, Det berättas om en präst som var på reträtt i ett kloster och då hälsade på en av munkarna. ”Hur är det, fader?” sade han. Klosterbrodern svarade ”djävulen är fortfarande kvar i mig”. Det kan tyckas vara ett märkligt svar, men det säger någonting om oss alla. Djävulen finns kvar i oss alla, för vi har ännu inte övervunnit vår dragning till synden: vissa kanske endast kämpar med förlåtliga synder medan andra fortfarande brottas med dödssynder.

Predikan. 4 söndagen under året 2021

Ovanlig gudstjänst. Det var en ovanlig gudstjänst den gången i Kafarnaums synagoga. Vi får inte höra vad Jesus predikade. Däremot får vi veta hur folket reagera­de. Markus berättar att folket överväldigades av Jesu under­visning, ”för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda”. Det var ingen torr akademisk före­läsning, men det bety­der inte att de kom till tro. Grundligare berättar han om något annat. En man i synagogan var besatt av en oren ande. Han börjar skrika: ”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret?” Man­­nen tycks veta vem Jesus är och reagerar häftigt. Jesu närvaro och för­kunnelse var tydligen ett hot för honom. ”Har du kommit för att ta död på oss?” Den arme man­nen tycks helt ha fångats i ondskans klor. Han vill inte bli befriad. Mannens ord kunde ha va­rit djävu­lens. Jesus har kommit för att förgöra ondskan.

Predikan. 4 söndagen under året 2021

Lyssna inte på alla präster! För den här söndagen är kopplingen mellan första läsningen och evangeliet tydligare än vanligt. I första läsningen från Femte Moseboken hörde vi Gud lova Israels folk, efter uttåget från Egypten, att han ska ”låta en profet lik”Mose, den största ledaren för Israel genom tiderna, ”träda fram”. Denne ska vara större än Mose eftersom det ska vara Guds egna ord som går ur ”hans mun”. Antikens judar förstod detta som ett löfte om någon vars närhet till Gud skulle vara ännu större än Moses, om vilken det sägs att han talade förtroligt och nära med Gud så som en människa talar med en annan.

Predikan 4 söndagen ”under året” 2018

”Herre, vår Gud, lär oss att älska dig av hela vårt hjärta och tjäna vår nästa med den kärlek som utgår från dig”. Hur ska vi kunna förverkliga denna bön i vårt dagliga liv, på den plats Gud placerat oss? Varifrån kommer friheten vi behöver? Hela intentionen med denna söndags firande ligger i denna Kyrkans bön för den 4 söndagen under året. Kärleken till Gud och nästan, men hur?