23:e söndagen "under året" - årgång B

Predikan 23 söndagen under året 2021

Öppna dig för Herren. Kära bröder och systrar i Kristus, Vi hör i dagens evangelium berättelsen om hur Jesus helar en man som var döv och stum genom att säga orden ”Effata”, som betyder ”öppna dig”. Det första vi kan meditera över är att vi här har att göra med en historisk händelse som faktiskt ägde rum, inte med en myt eller bara en fiktiv berättelse. Aposteln Paulus påminner oss på ett ställe om hur viktiga underverk var för de första kristnas tro när han skriver att den uppståndne vid ett tillfälle visade sig för fler än 500 bröder vid ett och samma tillfälle, av vilka de flesta fortfarande var vid liv.

Predikan 23 söndagen under året 2021

Kära bröder och systrar, kära unga och kära barn! Det känns som om vi alla har kommit hem efter en lång resa. I stället för att samlas i tält och vara kringvandrande i ett nytt land har vi nu ett fast hem, en borg till vårt försvar, men också rum för andra. Vi är tacksamma för allt Gud gett oss under den långa väntetiden och ser tillbaka på den tiden som en tid då Guds närvaro och löften var särskilt levande eftersom vi alltid lever i tron på Gud.

Predikan 23 söndagen under året 2021

Jesus öppnar våra öron, men inte för allt. Kära systrar och bröder i Kristus, Temat i dagens läsningar är att se, höra och förstå, för att kunna handla med Kristus och så alltmer leva i och av Guds eviga liv. Det som tar sin början här och fullbordas i kroppens uppståndelse. I första läsningen ur profeten Jesajas bok kunde vi höra Guds egna tips till första århundradets judar om hur de genom att läsa tidens tecken, dvs händelser i den vardagliga tillvaron, kunde veta när Guds eget direkta ingripande för att ställa världen rätt hade börjat.

Predikan 23 söndagen ”under året” 2018

Profetens budskap är högaktuellt. “Fatta mod, var inte rädda!” Både sekulära och troende plågas av rädsla och modlöshet, vilket förlamar och kan göra tillvaron liknar ett fängelse. Redan 500 år före Kristi födelse förkunnade profeten, och han gjorde det med intensitet och skönhet. ”Fatta mod, var inte rädda! Gud kommer själv för att rädda er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken.” Är det ansvarigt att ge sådana löften, inte minst i dagar då vi har hört en rad löften som knappast har täckning.

23:e söndagen "under året". Predikan inför Familjesynoden 2015

Kära bröder och systrar, När vi nu närmar oss biskoparnas stora möte i Rom och frågorna om den kristna familjen har vi tillfälle att upptäcka vad det är som gör den kristna familjen till en särskild form av gemenskap mellan personer i kärlek. Ja, en gemenskap som fått värdigheten av ett sakrament! Det är inte minst viktigt för oss som katoliker att förstå vad detta egentligen säger, eftersom våra bröder och systrar i de evangeliska kyrkorna inte vill kalla föreningen mellan man och kvinna sakrament. Just frånvaron av den sakramentala förståelsen gör det möjligt för dem att acceptera föreningar mellan personer av samma kön, vilket för oss är en definitiv omöjlighet. En av de stora utmaningarna i vår tid för äktenskapet och familjen är just detta förhållande att kristna i andra kyrkor kan acceptera samkönade föreningar och till och med kalla dem äktenskap.