Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 5 september 2021. Att bli helad av Kristus