Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 9 september 2018. Kristus helar genom sin Kyrka