Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 9 juli 2023. Har vi verkligen ett andligt liv?