14:e söndagen "under året"

Predikan 14 söndagen under året 2022

Kyrkan ska missionera hela världen. Kära bröder och systrar i Kristus, Vi hör idag evangeliet om hur Jesus skickar ut sjuttiotvå lärjungar för att förkunna Guds rike. Medan de tolv apostlarna som skickades ut tidigare, symboliserade hur Israel med sina tolv stammar skulle missioneras, så pekar utsändandet av de sjuttiotvå på Kyrkans mission till hela världen. Alla ska få ta del av Kristi frälsande budskap.

Predikan 14 söndagen under året 2022

Guds rike är snart här. Människans liv är kort. Det är det enda liv hon får. Framtiden är oviss, men enligt dagens evangelium så avgörs vår framtid när hon lyssnar till Guds ord. Det är förvisso inte vad de flesta tänker i vår tid. De tänker sig ett antal möjligheter att välja mellan och de flesta vill pröva så många som möjligt, inte minst när man är i början av livet. De som kommit upp lite i åren har kanske börjat tröttna på de många valen, men är ändå inte riktigt glada över något av vad den här världen erbjuder.

Predikan 14 söndagen under året 2021

Vägen till glädje – och några hinder som kan röjas undan. Människan kan vara allt från en förhärdad syndare till ett helgon med glädje i hjärtat. Da­gens läsningar uppvisar hela spännvidden. Profeten Hesekiel skic­kas till Israels barn som har trotsi­ga hjärtan och hårda pannor. Jesus blir själv en stö­testen för sina tidigare grannar i Nasaret. Glädjen hör vi om hos Paulus i andra läsningen. Han glä­der sig till och med över sina svårigheter.

Predikan 14 söndagen under året 2021

”'Tolka tidens tecken' och 'söka Gud i allt’ betyder motsatsen till vad många tror”. Kära systrar och bröder i Kristus, Andra Vatikankonciliet har beskrivit kallelsen till Kristus efterföljd som en profetisk uppgift av ”ett levande vittnesbörd om Honom”, för vilket vi rätt måste förstå ”tidens tecken”. Det här missuppfattas besvärande ofta som att det, som just nu är på modet skulle tala om vad vi ska tro. En likartad missuppfattning omger uppmaningen från Jesuitordens grundare, den Helige Ignatius av Loyola, om att ”söka och finna Gud i allt”, som alltför många tror betyder att Gud aktivt sympatiserar med allt vi gör.