Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 9 juli 2017. Andligt liv - Gud jag älskar Dig!