Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 9 augusti 2020. Att gå på vatten