Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 oktober 2023. Och vad för andliga frukter ger vi Herren?