Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 november 2015. Att ge och vara gåva