Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 juli 2018. Att känna igen Herren i livet