Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 december 2019. Är vi verkligen Abrahams söner och döttrar?