Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 7 mars 2021. Hur förstår vi egentligen Guds Bud?