Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 7 februari 2021. Frambärandet i templet och vår kallelse