Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 6 oktober 2019. Är jag troende eller inte?