Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 6 november 2022. Ska Herren känna igen mig på Domens Dag?