Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 6 november 2016. Att brinna för andras frälsning