Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 6 augusti 2020. Hur vet jag att jag är med på berget Tabor?