Kristi Förklaring

Predikan 6 augusti 2022, Kristi Förklaring

”Om vi söker ’humility’ och inte ’pride' får också vi omvandlas med Jesus till dem Gud hade tänkt”. Vad är Kyrkan och varför finns hon till? I samhället, men även inne i kristenheten, råder det idag tyvärr en del förvirring om svaret. Men vi kan börja med att slå fast vad Kyrkan inte är: en andlig serviceinstans eller en mötesplats för gelikar – och vad hon inte gör: bekräfta oss i att det vi känner och vill alltid är rätt, bara för att vi känner och vill det.

Kortpredikan 6 augusti 2022, Kristi Förklaring

På Förklaringsberget ser vi hela vår tros mysterium. Jesus ber och hans ansikte förvandlas. Vi anar Jesu intima och person­liga förhållande till Fadern. Ur molnet, symbol för den he­lige Ande, hör vi Faderns röst. Hela Treenigheten skymtar fram. Mose och Elia samta­lar med Jesus. De två förbunden bejakar och bekräftar varandra. Lagen och profeterna har berett vägen.

Kortpredikan 6 augusti 2021, Kristi Förklaring

”Till dess dagen gryr.” Sådana är de troendes villkor. Varken natt eller dag. Villkoren liknar gry­­­ningen, men redan det är enormt. Vi lever i hoppet. Något har lyst upp mörkret. Petrus kallar det ”en lampa i ett mörkt rum”. Det han kallar en ”lampa” syftar på ”profetorden”, som skall lysa så att ”mor­gonstjärnan går upp i era hjärtan”.

Kortpredikan 6 augusti 2019, Kristi Förklaring

”Medan han bad förvandlades hans ansikte.” Vi anar Jesu intima och person­liga förhållande till Fadern. Han ber och hans ansikte förvandlas. Vi ser inte bara ett ljus, utan ett ansik­te. I Gud finns inget opersonligt. Faderns ljus lyser i Sonens ansik­te. Jesus har tagit med sig tre av sina lärjungar upp på ber­get. De vittnar om vad de har sett och låter hela kyr­kan höra evangeliet.