Kristi Förklaring

Predikan Kristi Förklaring 2023

Kära kristna bröder och systrar, Idag infaller festen Kristi Förklaring. De tre evangelisterna Matteus, Markus och Lukas skriver om händelsen på berget på samma sätt, men med vissa skillnader. Lukas säger att Jesus tog med sig de tre apostlarna upp på berget för att be, som om alla visste vilket berg det handlade om. De andra talar om ett berg, eller ett högt berg. Namnet Tabor finns inte nämnt hos någon av dem men det har alltid ansetts vara det berg där Jesus samtalade med Mose och Elia, med Petrus, Jakob och Johannes som vittnen.

Predikan Kristi Förklaring 2023

Det förvandlande ljuset. De flesta fascineras av ett vackert ansikte, ett ansikte som lyser. Det kan vara både ett barn och en gam­mal männi­ska. Något lyser fram som attraherar och väcker gläd­je. Det är en, låt vara blek, avbild av Kristi ansikte. Vi ser hans ansikte när det för­vandlas för lär­jung­arna på det heliga berget. Evan­gelisten säger att det lyste som solen, men ock­så den jämförelsen är otillräck­lig.

Predikan Kristi Förklaring 2023

Jesus är den enda förmedlaren mellan Gud och människan. Kära bröder och systrar i Kristus, Kristi förklaring, hans transfiguration på latin eller metamorfos på grekiska, är en av höjdpunkterna i Herrens liv, eftersom den uppenbarar vem Herren är. Berget, som den äger rum på, är en symbol för platsen där mötet mellan människan och Gud äger rum.

Predikan Kristi Förklaring 2023

”’Humility’, inte ’pride’, är Jesus väg". Kära systrar och bröder i Kristus, Vad är egentligen Kyrkan och varför finns hon till? De hebreiska och grekiska ord i Bibeln som vi förstår som ”kyrka”, refererar till en församling av människor kallade av Gud, avskilda, från resten av det mänskliga samhället, för Gud. Andra Vatikankonciliet betecknar Kyrkan, etablerad av Jesus Kristus själv, som ett ”frälsningens sakrament”; ett synligt tecken på något osynligt men mycket, mycket större.

Predikan 6 augusti 2022, Kristi Förklaring

”Om vi söker ’humility’ och inte ’pride' får också vi omvandlas med Jesus till dem Gud hade tänkt”. Vad är Kyrkan och varför finns hon till? I samhället, men även inne i kristenheten, råder det idag tyvärr en del förvirring om svaret. Men vi kan börja med att slå fast vad Kyrkan inte är: en andlig serviceinstans eller en mötesplats för gelikar – och vad hon inte gör: bekräfta oss i att det vi känner och vill alltid är rätt, bara för att vi känner och vill det.

Kortpredikan 6 augusti 2022, Kristi Förklaring

På Förklaringsberget ser vi hela vår tros mysterium. Jesus ber och hans ansikte förvandlas. Vi anar Jesu intima och person­liga förhållande till Fadern. Ur molnet, symbol för den he­lige Ande, hör vi Faderns röst. Hela Treenigheten skymtar fram. Mose och Elia samta­lar med Jesus. De två förbunden bejakar och bekräftar varandra. Lagen och profeterna har berett vägen.

Kortpredikan 6 augusti 2021, Kristi Förklaring

”Till dess dagen gryr.” Sådana är de troendes villkor. Varken natt eller dag. Villkoren liknar gry­­­ningen, men redan det är enormt. Vi lever i hoppet. Något har lyst upp mörkret. Petrus kallar det ”en lampa i ett mörkt rum”. Det han kallar en ”lampa” syftar på ”profetorden”, som skall lysa så att ”mor­gonstjärnan går upp i era hjärtan”.