Predikan Kristi Förklaring 2023

Predikan Kristi Förklaring 2023

Dan 7: 9-10, 13-14; Ps 97: 1-2, 5-6, 9; 2 Pet 1: 16-19; Matt 17: 1-9

Kära kristna bröder och systrar,

Idag infaller festen Kristi Förklaring. De tre evangelisterna Matteus, Markus och Lukas skriver om händelsen på berget på samma sätt, men med vissa skillnader. Lukas säger att Jesus tog med sig de tre apostlarna upp på berget för att be, som om alla visste vilket berg det handlade om. De andra talar om ett berg, eller ett högt berg. Namnet Tabor finns inte nämnt hos någon av dem men det har alltid ansetts vara det berg där Jesus samtalade med Mose och Elia, med Petrus, Jakob och Johannes som vittnen.   

Berget Tabor är inte särskilt högt och inte svårt att bestiga eftersom det har formen av en pyramid eller en dom, alltså inte som en spira eller ett platt tak. Tabor ligger öster om Nasaret och väster om Galileiska sjön. Många vandrare och pilgrimer söker sig till berget som Jesus måste ha varit bekant med under sin uppväxttid, kanske var det en plats för hans bön till Fadern när han var ung. Kanske var det därför han nu återvände dit innan han skulle fullfölja Faderns vilja att i Jerusalem ge sitt liv och uppstå på den tredje dagen.  

Varför ville nu Jesus inför apostlarna visa sig tillsammans med två av det Gamla förbundets viktigaste ledare, Mose och Elia? Båda två var av Gud utvalda att leda folket. I slutet av sitt liv lät Gud Mose gå upp på ett högt berg utanför Jeriko. Därifrån kunde han se hela det land Gud utlovat Abraham och hans efterkommande. Mose själv skulle inte beträda marken i det utlovade landet. Han dog och han begravdes där som Herrens tjänare. Ingen har funnit graven där han lades till vila. Elia är också förbunden med ett högt berg, Karmels berg. Herrens profet Elia dog inte utan upptogs till himlen i en eldsvagn dragen av hästar av eld (2 Kung 2:11). För honom ordnades inte med en grav, liksom inte heller för Guds Moder Maria. Vad är då budskapet denna Herrens Förklarings fest?

Vilken betydelse har det då att Jesus förhärligas på berget Tabor inför de två stora profeterna i det Gamla förbundet och inför vittnena till det nya och eviga förbundet i Jesus av Nasaret, de tre stora apostlarna, Petrus, Jakob och Johannes; vilken betydelse har det att just Johannes, ”den lärjungen Jesus älskade” (Joh 13:23), inte i sitt evangelium säger något om vad han bevittnat på berget Tabor? Det slutar i ett mysterium som vi inte kan förklara men hade vi kunnat det hade dess andliga betydelse inte levt med oss på det sätt som det nu gör. Jesus lär oss att förstå Guds hemligheter genom trons vetenskap, inte den historiska och arkeologiska. Jesus förbjuder Johannes att tala om hans förhärligande, men han öppnar hans mun för att sammanfatta allt i Uppenbarelseboken.

Som Moses grav inte går att finna och Elia inte begravts, hade Jesus ändå en grav för sin döda kropp men graven var tom på Påskdagens morgon.

Jesus befallde de tre apostlarna, Petrus, Jakob och Johannes att inte berätta för någon vad de sett och hört på det höga berget Tabor, ”inte förrän Människosonen uppstått från de döda” (Matt 17:9). Dessa sista ord i evangeliet denna festdag, Kristi Förklaring, är det budskap vi ska bära med oss i vårt liv till dess Gud kallar oss till sig den dag han bestämt för oss. Då skall man säga om oss: ”Säkert har nu Gud uppenbarat sig för dem i sin Härlighet”. De är som änglarna och de ser det osynliga, och de får höra rösten av den som säger, ”Detta är min älskade son, honom har jag utvalt” (2 Pet 1:17).

Vad är då budskapet denna festdag Kristi förhärligande? För judarna, att Jesus från Nasaret är den utlovade Messias, för apostlarna att livet efter döden är sanningen och verkligheten, för oss kristna, att Jesus kommit för att ta upp oss till himlen, inte i en stormvind, inte med vagnar och hästar av eld, utan genom kroppens uppståndelse i den förhärligade Jesus från Nasaret. Amen.

                                                                                                      diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.