Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 5 mars 2016. Tack Gud, att jag inte är som de andra!