Lördag i 3:e fasteveckan

Kortpredikan 30 mars 2019

Orden om ödmjukhet kan blockera och sätta sig på tvä­ren. Fienden har lyckats förvrida den sanna innebörden i själva ordet ödmjukhet.Profeten visar en väg ur detta dilemma när han säger: "Låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom".Gud inte bara undervisade om ödmjukhet. Hans Son val­de att själv ödmjuka sig och gå ödmjukhetens väg för att vrida högmodet ur fiendens händer och driva ut det ur vå­ra hjärtan.