Kortpredikan 30 mars 2019

Kortpredikan 30 mars 2019

Hos 6:1-6 Ps 51:3-4,18-21ab Luk 18:9-14 

Orden om ödmjukhet kan blockera och sätta sig på tvä­ren. Fienden har lyckats förvrida den sanna innebörden i själva ordet ödmjukhet.

Profeten visar en väg ur detta dilemma när han säger: "Låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom".

Gud inte bara undervisade om ödmjukhet. Hans Son val­de att själv ödmjuka sig och gå ödmjukhetens väg för att vrida högmodet ur fiendens händer och driva ut det ur vå­ra hjärtan.

Enligt aposteln lät Gud sin egen son bli ”lik en syndfull männi­ska”. Inför sitt dop ställde Jesus sig i raden av bot­görare. Trots att han själv var utan synd, sade han i hand­ling som publikanen i templet: ”Gud var nådig mot mig syndare”. Han gjorde det av solidaritet med oss.

Staretsen Siluan säger: "När själen ser Herren, när hon ser hur mild och ödmjuk han är, blir hon själv fullständigt ödmjuk och önskar sig Kristi ödmjukhet mer än allt annat. Hon söker denna ödmjukhet som övergår allt förstånd och är omöjlig att glömma".

"Låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom".

                                                                                                        pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar