Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 5 juli 2020. Andliga övningar